Ingrid Bertrand-Celebrating Life

How to be small

Posted by in Point of View

We must remain as close to the flowers, the grass, and the butterflies as the child is who is not yet so much taller than they are. We adults, on the other hand, have outgrown them and have to lower ourselves to stoop down to them. It seems to me that the grass hates us when we confess our love for it. Whoever would partake of all good things must understand how to be small at times. – Friedrich Nietzsche

Over de bron van angst

Posted by in Point of View

In onze geest, innerlijk moeten we in staat zijn het woord los te maken van de beleving en moeten we ten enenmale vermijden dat het woord zich mengt in, en een rol speelt in de rechtstreekse beleving van het gevoel; het gevoel wat feitelijk voorhanden is. Als je eenmaal zo ver bent gegaan en zo diep hierin bent doorgedrongen, zul je ontdekken dat in het onbewuste, in de duistere uithoeken van de geest een gevoel begraven ligt van volslagen eenzaamheid, van isolement, en dat is de fundamentele oorzaak van angst….read more

2018 verwelkomen

Posted by in Uit het hart

“And now we welcome the new year, full of things that have never been” ~ Rainer Maria Rilke Een nieuw jaar. Een nieuw aanbod. We komen weer samen in cirkels. Zoek je meer verdieping in 2018? Wil je jezelf beter leren begrijpen? Je diepe waarheid aan het licht brengen? En zoek je daarbij verbinding en uitwisseling? Ik geloof dat we zoveel meer zijn dan we geloven. Als je je levenspad diepgaand wil exploreren dan biedt dit aanbod misschien de workshop die jou een stapje verder neemt op je tocht. Hier…read more

Begin

Posted by in Uit het hart

Until one is committed, there is hesitancy, The chance to draw back, always ineffectiveness, Concerning all acts of initiative (and creation). The moment one definitely commits oneself, Then Providence moves, too. A whole stream of events issues from the decision. Whatever you can do or dream you can, Begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now. – W.H. Murray, The Scottish Himalayan Expedition Usually attributed to Goethe

Vergeven

Posted by in Uit het hart

‘We are all there for our own healing and to learn to let go of what blocks our experience of love and prevents us from heaving peace of mind. We believe that by first healing our own hearts and minds, we then bring healing to the world we see. It is our absolute conviction that the most important gift that we can give another person is our own inner peace and unconditional love. We believe that it is through forgiveness that our self-imposed blocks to love are removed and that…read more

De Ziel

Posted by in Uit het hart

De ziel kent geboorte noch dood, begin noch einde. Zonde kan haar niet raken, noch kan deugd haar in verrukking brengen. Wijsheid kan haar niet doen opengaan, noch kan onwetendheid haar verduisteren. Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn. Zij is het wezen zelf van de mens en al het andere is haar bedekking, zoals een lamp over het licht. De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen kracht en wordt voleindigd wanneer zij de banden met de lagere gebieden doorbreekt. Zij is van nature en ziet…read more