Ingrid Bertrand-Celebrating Life

De Ziel

Posted by in Uit het hart

De ziel kent geboorte noch dood, begin noch einde. Zonde kan haar niet raken, noch kan deugd haar in verrukking brengen. Wijsheid kan haar niet doen opengaan, noch kan onwetendheid haar verduisteren. Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn. Zij is het wezen zelf van de mens en al het andere is haar bedekking, zoals een lamp over het licht. De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen kracht en wordt voleindigd wanneer zij de banden met de lagere gebieden doorbreekt. Zij is van nature en ziet…read more

the ‘spot of inwardness’

Posted by in Uit het hart

“Each person is born with an unencumbered spot, free of expectation and regret, free of ambition and embarrassment, free of fear and worry; an umbilical spot of grace where we were each first touched by God. It is this spot of grace that issues peace. Psychologists call this spot ‘the psyche’, theologians call it ‘the soul’, Jung calls it ‘the seat of the unconscious’, hindu masters call it ‘atman’, buddhists call it ‘dharma’, Rilke calls it ‘inwardness’, sufis call it ‘qalb’, and Jesus calls it ‘the center of our love’….read more

Solstice Blessings

Posted by in Uit het hart

Deep peace of the running wave to you, Of water flowing, rising and falling, Sometimes advancing, sometimes receding. May the stream of your life flow unimpeded! Deep peace of the running wave to you! Deep peace of the flowing air to you, Which fans your face on a sultry day, The air which you breathe deeply, rhythmically, Which imparts to you energy, consciousness, life. Deep peace of the flowing air to you! Deep peace of the quiet earth to you, Who, herself unmoving, harbours the movements And facilitates the life…read more

Indra’s net

Posted by in Uit het hart

There is an endless net of threads throughout the Universe The horizontal threads are in space The vertical threads are in time At the crossing of the threads There is an individual And every individual is a crystal bead And every crystal bead reflects Not only the light from every Other crystal in the net but Also every other reflection Throughout the entire universe. – uit de Veda’s, 1500 v. Chr. (thanks for sharing, Yurek)

Walking in Beauty

Posted by in Uit het hart

In beauty I walk With beauty before me I walk With beauty behind me I walk With beauty above me I walk With beauty around me I walk It has become beauty again Hózhóogo naasháa doo Shitsijí’ hózhóogo naasháa doo Shikéédéé hózhóogo naasháa doo Shideigi hózhóogo naasháa doo T’áá altso shinaagóó hózhóogo naasháa doo Hózhó náhásdlíí’ Hózhó náhásdlíí’ Hózhó náhásdlíí’ Hózhó náhásdlíí’ Today I will walk out, today everything negative will leave me I will be as I was before, I will have a cool breeze over my body. I…read more

Lughnasad Blessings

Posted by in Uit het hart

May you awaken to the mystery of being here and enter the quiet immensity of your own presence. May you have joy and peace in the temple of your senses. May you receive great encouragement when new frontiers beckon. May you respond to the call of your gift and find the courage to follow its path. May the flame of anger free you from falsity. May warmth of heart keep your presence aflame and may anxiety never linger about you. May your outer dignity mirror an inner dignity of soul….read more

Heel en Al

Posted by in Point of View

“We zullen ons de mathematisch-fysische beschrijvingen, die tot nu toe volstrekt ongeschikt zijn voor het geheel, besparen en in plaats daarvan twee passages uit de rijke oosterse wijsheid gebruiken, die om hun indrukwekkende analogie ook door fysici graag worden geciteerd. De eerste tekst beschrijft het heelal als het parelnet van de hemelkoning Indra. De parels in het net zijn zo gerangschikt dat in elke parel het hele net wordt weerspiegeld. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de wereld op dezelfde manier is opgebouwd en dat elk voorwerp van alle andere voorwerpen…read more