Aanbod 2018

Permanent aanbod:

Life & Business Coaching /Wandel Coaching:

Ervaart u beperkingen of hindernissen in uw privé en/of professionele leven? Ik bied u een permanent aanbod van individuele coaching en begeleiding op uw levensweg.

Counseling:

Counseling is geen psychotherapie, maar een psychosociale hulpverlening. Als cliënt krijgt u advies en begeleiding op maat. Zo verwerft u meer inzichten in, en leert u beter  omgaan met, de beperkingen en hindernissen in uw dagelijkse leven.

De afstand tot mijn praktijkadres mag in deze tijd geen hindernis zijn. Daarom bied ik u graag een aangepaste werkvorm aan. Zo kan u een video-skype-sessie reserveren:  counseling op afstand.

Gastspreker

Bij ieder mens en in elke werk- en leefomgeving spelen ze: thema’s als zingeving, ziekte en gezondheid, leven en dood, onthaasten en toch in uw volle potentieel leven, uw innerlijke kracht, omgaan met rouw en verlies, verschillen in de samenleving, (hoog)gevoelig zijn in een ‘harde’ wereld/tijd…

Wanneer de grote en kleine thema’s van het leven in uw organisatie om aandacht vragen is het zinvol een deskundige uit te nodigen voor een gesprek met aansluitend ruimte voor ‘vraag en antwoord’.

Ik spreek en luister als psycholoog en life coach, maar vooral als mens en ervaringsdeskundige.

Ceremonies en Rituelen zitten in het permanente aanbod van Celebrating Life
Huwelijk
Geboorte
Overgangsrituelen (bijv. Lentefeesten)
Uitvaart/begrafenis/afscheid
Al deze ceremonies zijn gepersonaliseerd en worden volledig samengesteld voor, en afgestemd op uw behoeften en wensen.

Beperkte, individuele en gepersonaliseerde rituelen kunnen in de sacrale tuincirkel van mijn praktijk in de Lindestraat te Hoeleden plaatsvinden.

Aarzel niet om contact op te nemen indien u hierover meer informatie wenst.

Agenda 2018

Workshops voor kleine groepen:

Het pad van de gewonde heler – Een workshop reeks voor wie Hoog Sensitief is (hsp’ers)

Deze reeks richt zich tot hoog sensitieve personen, mensen voor wie het leven zich zelden aan de oppervlakte afspeelt. In recente literatuur worden hsp’ers wel eens vergeleken met kanaries in de mijn die waarschuwden voor giftige gassen. Hsp’ers zijn de eersten die lijden onder een verstoorde sfeer, kritiek komt hard binnen en een negatieve omgeving is ernstig stresserend voor de hoog sensitieve mens. Hun verhoogde gevoeligheid maakt hsp’ers extra kwetsbaar in deze hectische en stresserende tijden. Mogelijk vinden tal van ‘hedendaagse’ kwalen en ziektes voedingsbodem in het verstoorde systeem van de hoog sensitieve mens. Een verhoogde kwetsbaarheid hoeft echter niet fataal te zijn maar met een vernieuwde kijk en aanpak schuilt precies hierin een grote kracht en een bijzonder helend potentieel.
De moeite om het samen uit te zoeken? Ik geloof van wel en ben aan de hand van mijn eigen levensverhaal op zoek gegaan naar antwoorden.

Voor wie?
Een aanbod voor hoog sensitieve personen die ziekte of ongemak als een wegwijzer naar een nieuwe levenshouding zien. Of het om burn-out, chronische aandoeningen of kanker gaat, het zijn allemaal signalen waardoor we lijfelijk worden tegengehouden op ons pad. Een uitnodiging om ons te heroriënteren?

Ben jij ook op zoek naar de betekenis van je ziekte? Geloof ook jij dat je lichaam ernstige signalen stuurt wanneer je emotioneel  uit balans raakt? Weet ook jij, diep vanbinnen, dat er meer aan de hand is dan louter ‘ziek zijn’ wanneer ‘gezondheid’ niet meer vanzelfsprekend is?

Wat kun je verwachten?
In een kleine groep (max.8) exploreren we ons persoonlijke levenspad, de ziekte die zich gemanifesteerd heeft en de betekenis die jij hieraan gegeven hebt. We verkrijgen niet alleen helderheid in ons ziektebeeld maar vinden misschien zelfs een sleutel om onszelf – en wie weet, de wereld waarin we leven – te helen.

In een reeks van 5 workshops stemmen we ons af via meditatie. Aan de hand van een model reflecteren we over onze levensloop en het ontstaan van ziekte/disharmonie. In een volgende fase ontdekken we de kracht van ons verhaal. We gaan exploreren hoe we onze kwetsuren kunnen omzetten in tools voor persoonlijke en collectieve healing.

Deze groep komt in het voorjaar 5 keer samen. In het najaar is er een mogelijkheid om na een zomerstop de reeks verder te zetten.

Op 26 januari om 19.30u ben je welkom op een gratis kennismakingsavond. Ik geef hierin meer uitleg over de aanpak van onze reeks en je bent vrij om vragen te stellen. Er is koffie en thee en een kleine versnapering.

Droomwijzer

In deze reeks droomworkshops gaan we ons verdiepen in het nachtelijke leven. C.G. Jung vergeleek dromen met brieven uit het onbewuste. Het staat je vrij ze te lezen en je bewuste leven te voeden met de inhoud ervan. Jammer om die rijke informatie verloren te laten gaan. Je dropt je persoonlijke brieven toch ook niet ongeopend in de papiermand?

Wat kun je verwachten?
We reconstrueren je droombeelden leren de symbolische code te interpreteren. Zo komen we achter een diepere betekenis of boodschap die in je droom verborgen zit.

Slechts één vereiste: dromen. Schrijf ze op, graaf in je geheugen en breng ze mee. Soms slechts één beeld, een woord. Soms een verhaal met scenes die schijnbaar onsamenhangend zijn.  Soms terugkerende dromen, of oude dromen die onuitwisbaar in je geheugen staan.

Het wordt een reeks van samenkomsten waarbij we onze verborgen werkelijkheid naar de oppervlakte halen en er er een licht van herkenning op werpen. Zo worden we bewust van ons diepe rijk van kennis en wijsheid.

Ruim 25 jaar nam ik zelf deel aan droomanalyse-groepen. Nu kijk ik er naar uit jou mee te nemen in dit spannende en verrijkende avontuur.

Vrijblijvende kennismakingsavond:
Op 26 januari om 20.00u ben je welkom op een gratis en vrijblijvende kennismakingsavond. Ik geef dan meer uitleg over de aanpak van onze workshops en je bent vrij om vragen te stellen. Er is koffie en thee en een kleine versnapering. Aanmelden via dit contactformulier, of per email: ingrid@lightweaver.be

 

 

Nieuwe Maan-meditaties zijn er voor iedereen met een basiservaring in mediteren. Elke maand laten we ons door de kracht van de nieuwe maan inspireren om naar binnen te keren. We mediteren op de donkere kiem diep vanbinnen, daar waar onze hoogste potentie sluimert, het stille centrum van waaruit alles ontstaat.

Door geregeld contact te maken met je diepste kern herstel je het contact met je ziel, je hogere zelf. Je leert gaandeweg je eigen trilling te verhogen en je ontdekt je hoogste potentieel.

Op verzoek van verenigingen of organisaties: jaarlijks begeleid ik voor verenigingen of groeperingen rituelen of ceremonies. Gaande van wandelingen bij volle maan met een afsluitend ritueel, tot het vieren van  jaarfeesten waarbij we ons verbinden met de natuurlijke overgangen van de seizoenen.

hier vindt u alle data en tarieven