Heel en Al

Posted by in Point of View

“We zullen ons de mathematisch-fysische beschrijvingen, die tot nu toe volstrekt ongeschikt zijn voor het geheel, besparen en in plaats daarvan twee passages uit de rijke oosterse wijsheid gebruiken, die om hun indrukwekkende analogie ook door fysici graag worden geciteerd.

De eerste tekst beschrijft het heelal als het parelnet van de hemelkoning Indra. De parels in het net zijn zo gerangschikt dat in elke parel het hele net wordt weerspiegeld. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de wereld op dezelfde manier is opgebouwd en dat elk voorwerp van alle andere voorwerpen doordrongen is.

In de tweede tekst, de Avatamsaka Soetra van de Boeddha, wordt het heelal vergeleken met een toren: ‘En binnen deze toren, die zeer ruim is en op uitgelezen wijze versierd, bevinden zich nog honderdduizenden torens, die stuk voor stuk even fraai zijn versierd als de hoofdtoren zelf en even groot als de hemel. En al die ontelbare torens staan elkaar nooit in de weg. Stuk voor stuk handhaven ze hun individuele bestaan in een volkomen harmonie met al het overige. Niets verhindert een toren alle andere binnen te gaan, individueel of gezamenlijk. Het is een toestand van volkomen vermenging, maar ook van volkomen orde. Soedhana, de jonge pelgrim, ziet zichzelf in al deze torens, evenals in elke afzonderlijke toren, waar het afzonderlijke alles omvat en alles het afzonderlijke. (…)

Voor aantrekkelijke beschrijvingen van deze geheimzinnige wereld van het midden blijven we voorlopig aangewezen op oosterse voorstellingen. Hoewel onze wetenschap wat betreft theoretische kennis het Oosten op de hielen zit, staan we wat betreft de beleving nog steeds werelden van elkaar af.” – Rüdiger Dahlke (uit een fb bericht van Yurek Onzia)

About the image: Each of the thousands of spots in this new image represents a distant star, and the glittering blue holes reveal glimpses of our neighboring galaxies, the Large and Small Magellanic Clouds. (…) posted by John Saughnessy