De Ziel

Posted by in Uit het hart

De ziel kent geboorte noch dood,
begin noch einde.
Zonde kan haar niet raken,
noch kan deugd haar in verrukking brengen.
Wijsheid kan haar niet doen opengaan,
noch kan onwetendheid haar verduisteren.
Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn.
Zij is het wezen zelf van de mens
en al het andere is haar bedekking,
zoals een lamp over het licht.
De ontplooiing van de ziel komt vanuit
haar eigen kracht en wordt voleindigd
wanneer zij de banden met de lagere gebieden
doorbreekt.
Zij is van nature en ziet uit naar vrijheid
gedurende haar gevangenschap.
Al ’s werelds heilige wezens werden heilig
door de ziel te bevrijden, want de vrijheid
van de ziel is het enige doel
in het leven.

~ Hazrat Inayat Khan,
Metaphysics.