Druïde als Celebrant

Posted by in Uncategorized

Of ze wat vragen mocht stellen in verband met mijn geloof of levensbeschouwing. Een opdracht voor school, maar met een oprecht en onverholen verlangen om meer te weten te komen over dat enigszins mysterieuze leven van iemand die zij van kindsbeen af kende als ‘de mama van …’. Het werd een warme middag bij het vuur, een uitwisseling van hart tot hart, met een eenvoudig ‘Coming of Age’-ritueel als afsluiter.
Mijn levensbeschouwing, die zich vertaalt via de Druïde in mij, roept wel vaker vragen op, wekt nieuwsgierigheid, misschien soms onbegrip of argwaan. Wat een verademing om de onbevangen nieuwsgierigheid van de jeugd te mogen verwelkomen. Voor wie die spontane nieuwsgierigheid deelt volgt hier wat toelichting.
dolmen (1 of 1)-3
Eén van de kerngedachten van een Druïde is ‘vrijheid’ en ‘respect’ vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor ‘Al wat Is’. Dat wil ook zeggen, voor elke geloofsovertuiging, elke religie. Dit vanuit het geloof dat in de basis van iedere religie een levens-bekrachtigende boodschap van liefde schuilt.
Is er een geloofsovertuiging die in strijd is met liefde voor de natuur? Streven we niet allemaal naar vrede? Wie houdt er niet van schoonheid, ijvert voor rechtvaardigheid, en harmonie binnen de gemeenschap?
Druïderij is een levenshouding vanuit het diepe geloof in de kracht van liefde. Liefde voor de aarde, de natuur, het leven – in de meest ruime betekenis. Een belangrijk aspect is het vieren van dat leven, het erkennen (en herkennen) van de sacrale kracht die erin verweven zit. Dat vieren manifesteert zich bijvoorbeeld in het stilstaan bij de natuurlijke overgangen van het jaar. Een Druïde ervaart het leven als een circulair gegeven. Zo ook het verloop van een jaar waarin we de seizoenen intens beleven en eren, niet alleen in de natuur om ons heen, maar ook diep in ons. Alles is verweven, alles is één. Zo zijn ook wij – mensen – steeds verbonden met die ontzaglijke natuur waarin ons leven plaats vindt.
stenenstrand (1 of 1)

Om die verbinding te bekrachtigen en onze éénheid te eren hebben we rituelen in het leven geroepen. Via ‘het ceremoniële’ vragen we de spirituele krachten als getuige van onze ontwikkelingen en groeiprocessen, zo eigen aan het leven zelf. In ceremonie erkennen we de alles-overstijgende krachten van het universum, en dit vanuit het multi-versum waarbinnen ons leven zich ontwikkelt.
Zelf heb ik dat rituele aspect al heel vroeg geïntegreerd, eerst als spel in mijn kindertijd, later als wezenlijk element om mijn verbintenis met het leven – op de talrijke kruispunten, en overgangen – te vieren en bekrachtigen.

handfasting with Jj (1 of 1)

Afgelopen weekend liet ik mezelf met plezier onderdompelen in een bad van de rituele kunsten. In ‘The Art of Celebrancy’ brachten Philip Carr-Gomm en Jj Middelway (teachers van de Orde voor Barden, Ovaten en Druïden) hun ervaring en wijsheid over aan een beperkte groep Celebranten. Was ik al niet overtuigd van de diepgaande waarde van dit werk, dan rest mij nu geen twijfel meer. Het leven in al zijn aspecten eren is voeding voor het hart, voeding voor de ziel, is verbinden met je-zelf en tegelijk aansluiten met je gemeenschap, en met ‘Al wat Is’.
In mijn hart weet ik dat een belangrijk deel van mijn diensten aan deze wereld precies in dit werk van Celebrant schuilt. Los van elke geloofsovertuiging merken we dat steeds meer mensen een spiritueel verlangen koesteren om het leven te eren, overgangen te vieren, vorm te geven aan cruciale momenten van verandering, en de familie en gemeenschap daarbij als getuige te vragen.
In deze tijd zien we helaas een grote leemte ontstaan om dit werk in een doorleefde en authentieke vorm te brengen. Mensen kiezen niet meer voor uitgeholde rituelen, verricht door iemand die hen onbekend is, en waarmee er nauwelijks een verbinding tot stand komt.  Daarom geloof ik in de diensten van de Celebrant.
‘How can I be of service?’ zeggen ze in ’t Engels. Ik vind geen exacte vertaling met dezelfde gevoelswaarde in de Nederlandse taal, maar ik weet dat ik als Celebrant deze vraag beantwoordt.
kaarsje branden (1 of 1)

Wil je meer weten over het werk van de Celebrant, of zoek je zelf iemand om voor jou (of liever, samen met jou) een ceremonie (of ritueel) tot stand te brengen? Ga dan zeker eens kijken op deze pagina waarin je meer informatie vindt over de vorm en inhoud van dit werk.