Ingrid Bertrand-Celebrating Life

Lughnasad Blessings

Posted by in Uit het hart

May you awaken to the mystery of being here and enter the quiet immensity of your own presence. May you have joy and peace in the temple of your senses. May you receive great encouragement when new frontiers beckon. May you respond to the call of your gift and find the courage to follow its path. May the flame of anger free you from falsity. May warmth of heart keep your presence aflame and may anxiety never linger about you. May your outer dignity mirror an inner dignity of soul….read more

Heel en Al

Posted by in Point of View

“We zullen ons de mathematisch-fysische beschrijvingen, die tot nu toe volstrekt ongeschikt zijn voor het geheel, besparen en in plaats daarvan twee passages uit de rijke oosterse wijsheid gebruiken, die om hun indrukwekkende analogie ook door fysici graag worden geciteerd. De eerste tekst beschrijft het heelal als het parelnet van de hemelkoning Indra. De parels in het net zijn zo gerangschikt dat in elke parel het hele net wordt weerspiegeld. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de wereld op dezelfde manier is opgebouwd en dat elk voorwerp van alle andere voorwerpen…read more

Just be

Posted by in Uit het hart

“There is nothing to do. Just be. Do nothing. Be. No climbing mountains or sitting in caves. I do not even say “be yourself” since you do not know yourself. Just be.” — Nisargadatta Maharaj

Stream Of Life

Posted by in Uit het hart

The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures. It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth in numberless blades of grass and breaks into tumultuous waves of leaves and flowers. It is the same life that is rocked in the ocean-cradle of birth and of death, in ebb and in flow. I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life. And my pride…read more