De Ziel

Posted by in Uit het hart

De ziel kent geboorte noch dood, begin noch einde. Zonde kan haar niet raken, noch kan deugd haar in verrukking brengen. Wijsheid kan haar niet doen opengaan, noch kan onwetendheid haar verduisteren. Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn. Zij is het wezen zelf van de mens en al het andere is haar bedekking, zoals een lamp over het licht. De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen kracht en wordt voleindigd wanneer zij de banden met de lagere gebieden doorbreekt. Zij is van nature en ziet…read more