De taak van Celebrant

Wat kunt u verwachten van de Celebrant?

namegiving (1 of 1)
De Celebrant bewaakt en begeleidt het ritueel, zowel in de vorm als in de energie. Er is een basismodel beschikbaar, maar toch is het de cliënt die de uiteindelijke structuur (mee)bepaalt. Er wordt voorafgaand een gesprek gepland waarin de wensen van de cliënt duidelijk worden verwoord.
Op basis van deze wensen en verwachtingen zal de Celebrant een aangepast voorstel doen wat naderhand opnieuw besproken en bijgestuurd kan worden. Zo ontstaat een organisch proces waarbij een ceremonie tot stand komt, op basis van bewuste en weloverwogen keuzes.
Zo divers als het leven zelf kunnen de thema’s zijn die gevierd willen worden. Hieronder vindt u een selectie van overgangen die willen gevierd worden, deze lijst is geenszins volledig maar biedt een kijk op de rijke waaier aan mogelijkheden:

 • Geboorte / Naamgeving/ Verwelkoming
 • Coming of Age (volwassen worden, of eender welke overgang naar een volgende leeftijdsfase)
 • Handfasting/Huwelijk
 • Jubileum of hernieuwing van de verbintenis in een nieuwe fase
 • Begrafenis / Afscheid / Uitvaart
 • Ritueel van Scheiding
 • Nieuwe woning/woonplaats
 • Afstuderen/ nieuwe baan
 • Initiatie ritueel (Inwijdingen)
 • Transformatie en Healing-ritueel
 • Herdenkingsritueel
 • De Jaarovergangen vieren (seizoenen/vuurfeesten)