Privacybeleid

Wie zijn we

Dit is de praktijk van Ingrid Bertrand-Celebrating Life

Ons website-adres is: https://www.ingridbertrand.be

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Algemeen

Omdat we uw privacy graag garanderen willen we met deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens.

Uw rechten in het kader van de General Data Protection Regulations zijn:
• Recht op inzage
• Recht op rectificatie en aanvulling
• Het recht op beperking van de verwerking
• Het recht op dataportabiliteit
• Het recht op vergeten te worden
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De GDPR brengt met zich mee dat wij ons in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulations.

Dit betekent dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
• nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming (bij therapie bijvoorbeeld als er overleg met uw arts of met een andere hulpverlener nodig is)
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Ingrid Bertrand (ingrid@lightweaver.be)
Lindestraat 87
3471 Hoeleden
+32(0)473/709456

Uw persoonsgegevens worden door Ingrid Bertrand verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Communicatie ontvangen over activiteiten en geïnformeerd worden over het aanbod van de praktijk. Doel: cliënten en geïnteresseerden informeren. Drager: email  Opslag: MacOS. Duur van opslag: tot opzeg
• Opvolgen therapie per cliënt. Doel: therapieverslagen bijhouden. Drager: papieren documenten. Opslag: beveiligde koffer. Duur van opslag: Maximaal 5 jaar na laatste gebruik
• Neerslag van behandelmethode. Doel: ter naslag voor cliënt en toekomstreferentie (behandelplan). Drager: papieren documenten. Opslag: beveiligde koffer. Duur van opslag: max 5 jaar na laatste gebruik
• Opslag van attesten. Doel: raadplegen therapieverloop voor arbeidsgeneesheren, huisartsen, psychiaters of voor cliënt zelf op vraag. Drager: papieren documenten. Opslag: beveiligde koffer. Duur van opslag: Maximaal 5 jaar na laatste gebruik
• Lijst van suscribers op webblog. Doel: Ontvangen informatie nieuwe workshops, teachings en educatieve video’s. Drager:email. Opslag: WordPress (GDPR-compliant). Duur van opslag: tot opzegging

Reacties

Als bezoeker kan u geen reacties achterlaten op de berichten van deze site.

Contactformulieren

Contact opnemen kan via het daartoe bestemde contactformulier. Alvorens daarvan gebruik te maken geeft u uw expliciete akkoord met het privacybeleid zoals geformuleerd in deze Privacyverklaring. Dit door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere  website bezocht heeft.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw data delen

Data wordt niet gedeeld met derden.

Hoe lang we uw data bewaren

Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie (= de lijst van subscribers) ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heeft u over uw data

Als u een account heeft op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden. (niet van toepassing)

Uw contactinformatie

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we nooit aan derde partijen, tenzij U ons expliciet toestemming geeft, bijvoorbeeld in een therapie om te overleggen met arts, psychiater of andere hulpverleners.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, maximaal 5 jaar na laatste gebruik zoals de wet het vereist. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij plaatsen nooit zonder uw toestemming cookies op uw computer en doen niet aan remarketing.

Lijst van mensen die willen geïnformeerd worden over onze activiteiten:

Doel: ontvangen info over activiteiten.

Drager: website.

Opslag: WordPress (GDPR-compliant).

Duur van opslag: tot opzegging

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en werken met encryptie op MacOS
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij maken gebruik van Statcounter: een gratis statistiekenprogramma dat informatie kan verzamelen, wereldwijd en per land/gebied, vooral met betrekking tot het browsergebruik en de zoekmachine die gebruikt worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging van Privacyverklaring

De praktijk van Ingrid Bertrand kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal zij een aankondiging doen op deze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen