You’ve Got Talent!

Posted by in Uncategorized

“Everyday we read stories about our troubled youth. And if you are our future, then what a glorious future South Africa has.”;  één van de commentaren op SA Got Talent 2012 na een overweldigend optreden van de 11-jarige Botlahle. ‘South Africa’ zou net zo goed ‘de wereld’, ‘het aardrijk’ of ‘de mensheid’, kunnen zijn.
Inspirerende jeugd in beeld…

En hieronder lees je de vertaalde versie van Nelson Mandela’s bezielende inauguratierede.

Onze diepste angst is niet
dat we niet goed genoeg zouden zijn.
Onze diepste angst hebben we
voor onze onbegrensde kracht.

Wat ons het meest beangstigt
is ons licht,
niet onze schaduw.

We vragen ons af…
Wie ben ik om te denken
dat ik briljant, fantastisch,
getalenteerd of krachtig zou zijn.

Maar eigenlijk,
waarom zou je dat niet zijn!
Je bent een kind van God.
Jezelf terughouden
helpt de wereld niet vooruit.

Er is niets lichtends aan
om jezelf ten opzichte van anderen
klein te maken,
opdat ze zich
niet minderwaardig zouden voelen.

We zijn bedoeld om te schijnen,
zoals kinderen doen.
We zijn geboren om het licht
dat in ons leeft
te laten schijnen.

En het is niet alleen
in sommigen van ons,
maar in iedereen.

En als wij het laten schijnen,
geven we anderen onbewust
de toestemming om hetzelfde te doen.

Als we bevrijd zijn
van onze eigen angst,
zal onze aanwezigheid
automatisch
anderen bevrijden.